---

Бързи врати

Съществува един вид врати, които се наричат „бързи“. Различните видове такива гаражни врати са с предназначение за помещения с висок трафик – складови и индустриални. Те имат дълъг период на използване и тяхно преимущество е, че могат да бъдат отваряни и затваряни многократно, до стотици пъти на ден. Индустриалните бързи врати са изключително подходящи и за помещения и места, в които е необходимо надеждно предпазване от замърсяване и температурни разлики.

Преимущества на бързите врати:

 • Висока скорост при отваряне и затваряне;
 • Устойчивост на силен вятър;
 • Изолация от навлизане на прах, насекоми;
 • Термоизолация;
 • Малко пространство за монтаж;
 • Ниски изисквания за поддръжка.

Конструкция

Конструкцията на бързите врати е съставена от носеща метална рамка, която е изработена от дълбокогалванизирана стомана, и крило (завеса), произведено от полиестерна, двустранно импрегнирана тъкан. Завесата (крилото) е подсилена с хоризонтални профили от метал, защото така се осигурява висока устойчивост на силен вятър. Металната рамка е защитена от всички страни с четки, за да се предпази завесата при движение на вратата. Вратите са предназначени за работа при температура от –25 °С до +55 °С.

Задвижване на бързи врати

Задвижването на индустриалните бързи врати се осъществява чрез бързооборотен електромотор с вграден редуктор и с контролно табло, което притежава бутони за управление.

Видове бързи врати

Предлагат се два вида бързи врати: нагъващи се и навиващи се.

Металните профили между отделните секции на нагъващите се бързи врати са свързани помежду си с полиестерни ленти. Те повдигат и отварят бързата врата нагоре секция по секция (тип „плисе“), докато се събере под свода. Навиващите се бързи врати се навиват около вал, който се върти, задвижван от електромотор.

Като опции в конструкцията и контрола на движението за всяка бърза врата се предлагат:

 • дистанционно управление;
 • прозрачна секция;
 • фотоклетка;
 • вградени в завесата „прозорци“;
 • радар;
 • магнитна пътека;
 • изнесен изключвател с шнур.

Обезопасяване на бързите врати

Всички бързи врати са окомплектовани с устройство, което е наречено „предпазен ръб“. То спира затварянето на бързата врата, когато тя срещне препятствие по своя път.